.
.

Ffurflenni 2019 Forms

 
Stondinau Masnach | Trade Stands  
Stondinau Masnach | Trade Stand Form Application form
Dyddiad cau | Closing Date: 20th May 2019

Livestock | Da byw

Pwysig! Er mwyn arbed costau postio, mae angen i ni symud tuag at fersiwn electroneg o'r llawlyfr. Os hoffech dderbyn llawlyfr, anfonwch e-bost at yr Ysgrifenyddes meinir.evan@hotmail.com.

Important! To save postage costs, we need to move towards an electronic version of the handbook. If you would like to receive a handbook, email the Secretary meinir.evan@hotmail.com.

Dyddiad cau | Closing Date: 17th May 2019
Llawlyfr 2019 Schedule Entry form & Certificate of Entry

Adrannau eraill | Other sections

 

Adran Gwn | Dog Section -

Campau Campus Cwn | Companion Canine Capers

Cystadlaethau - Companion Canine Capers - Competitions

Entries taken on the day

Kris Fry: dogsection.abershow@gmail.com

 
Cynnyrch | Produce
Llawlyfr | Schedule Ffurflen gais | Entry form
Dyddiad cau | Closing Date: 01/06/2019
Hen Beiriannau | Vintage

Please contact: Mrs. Sarah Standing, Glangro, Dolybont, Aberystwyth, Ceredigion, SY24 5LX Tel: 01970 832421

 

 

 

.
.

 

Cartref / HomeGwybodaeth / InformationAtyniadau / AttractionsLlawlyfryn a Ffurflenni / Schedule & FormsCanlyniadau / ResultsCyfarwyddiadau / DirectionsGaleri / Gallery